KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA;

AÇIK RIZA BEYANI

Değerli müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız,
Sizlerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda belirlenerek düzenlenecek olan tanıtım, organizasyon, indirim, kampanya, reklam ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz ile sizlere yeterli ve gerekli hizmetleri sağlayabilmemiz amacıyla, yasal olarak, aşağıdaki metinde yer alan açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız.
BABACAN GRUP YATIRIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. , BATURES YÖNETİM TURİZM İŞLETME SAN. VE TİC. A.Ş. VE B GRUP YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.’nin tarafıma projeleri hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsatlar hakkında çağrı merkezi, e-posta, MMS, IVR, SMS, telefon vb. kanallarla ticari elektronik ileti göndermesine izin veriyorum.
Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni kapsamında, detaylı olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin tarafıma daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama ve satış operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her türlü tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve gerekli hallerde bu hizmeti Şirket adına sağlayan tedarikçilere ve arşiv firmaları ile bulut hizmeti firmalarına aktarılmasını kabul ediyorum.
Şirketimize başvurarak ticari ileti onayınızı ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı her zaman geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Babacan Holding, veri tabanımıza kaydedilmiş bilgilerin gizliliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alır. Fakat alınan tedbirlere rağmen Babacan Holding’in izni alınmaksızın kişisel verilerinize erişim sağlanarak kullanılmasından Babacan Holding’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI;

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Babacan Holding A.Ş. – Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. / B Grup Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Batures Yönetim Turizm İşletme San. ve Tic. A.Ş.(“Şirket” veya “Babacan Grup”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanılarak Şirket’in tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Sözleşme Süreçleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak, Şirket’imizin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası amaçları ile talep, teklif, satın alma ve satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, arazi değerleme, satın alma ve projelendirme amaçlarıyla işlenmektedir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler,

Pazarlama/Reklam: Şirket, kişisel verilerinizi açık rıza vermeniz halinde, KVK Kanunu m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri karşınıza çıkarmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.

Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: Şirket, kişisel verilerinizi fiziksel veya dijital kanallardan elde ettiği ticari elektronik ileti onayı ile KVK Kanunu m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi vb. amaçlarıyla işleyebilir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, tabi olduğumuz mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri Şirket adına gerçekleştiren tedarikçilerimize de veri aktarımı yapılması mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Babacan Grup, sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi, e-posta, web sitesinde de yer alan iletişim formları, anketler vasıtasıyla toplayabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak;

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.